Academics

Meet the Faculty

Meet the Art faculty members.
[**1423654**][**1063073**][**6230599**][**195141**][**141152**][**196740**][**6353618**][**6931338**][**6938358**][**7459684**]

Program Info

Art: Studio Art

Learn more about Art: Studio Art

Meet Siena

Students

Alyssa Fausneaucht

Alyssa Fausneaucht

Sport Management Major, Women's Golf; Adrian Campus

Faculty & Staff

Gail A. Ryder

Gail A. Ryder

Associate Professor of Humanities

Alumni

Matt Robinet '15

Matt Robinet '15

Communications and Business Graduate
Contact Us at (800) 521-0009.
Siena Heights University Main Campus. 1247 E. Siena Heights Dr. Adrian, MI 49221.